/db Rechter Tie / Robert van Gulik

Alle teksten en illustraties uit het werk van Robert van Gulik
zijn © Erven R.H. van Gulik

Databases

Rechter Tie Rechter Tie Database

Een database met alle Nederlandse uitgaven van Rechter Tie-verhalen, inclusief strips en bloemlezingen

Nieuw: een andere kijk op deze database.

Judge Dee International Judge Dee Database

A database of editions of Judge Dee novels in more than 30 countries and more than 20 languages

Scientific Robert van Gulik Database

A database of Robert van Gulik’s scientific works, original editions and reprints

New: a different view of this database.

Articles Robert van Gulik Articles Database

A database of scientific articles and poems by Robert van Gulik, and books, magazines and articles about Van Gulik’s life and works

Illustrations Robert van Gulik Illustrations Database (work in progress)

A database of illustrations by Robert van Gulik
for his Judge Dee novels