/odawara/ontwerp Rechter Tie / Robert van Gulik

Alle teksten en illustraties uit het werk van Robert van Gulik
zijn © Erven R.H. van Gulik

The Hot Springs of Odawara — Ontwerp

Uitgangspunten

Het ontwerp is gebaseerd op de voorliefde van Van Gulik voor de traditie. Waar een keuze gemaakt moest worden tussen klassiek en modern is consequent voor klassiek gekozen. Schreefletters in plaats van schreefloze; traditionele Chinese karakters in plaats van vereenvoudigde; een strak tekstbeeld gebaseerd op een vaste mathematische verhouding; een klassiek papier in natuurlijke tinten; gebonden op traditionele Chinese wijze.

Pagina-layout

Het ontwerp van The Hot Springs of Odawara is gebaseerd op het werk van Jan Tschichold. Hij formuleerde een ontwerp voor “het perfecte boek”, geheel gebaseerd op de verhouding 2:3. Opengeslagen is de bladspiegel zoals Tschichold die bedacht heeft. Een tekstblok heeft als afmetingen 3″ × 4.5″. De afmetingen van het boekje (5.5″ × 6.75″) voldoen ook aan de 2:3-regel mits men de ruimte voor de binding wegdenkt (1″).

Lettertypen

De Engelse tekst is gezet in 12-punts Adobe Garamond Pro met een regelafstand van 16pt. De Chinese tekst is gezet in 12-punts PMingLiU met een regelafstand van 21pt. De Chinese tekst is op de klassieke wijze gezet: van boven naar onder en van rechts naar links. Alleen het onderschrift bij het plaatje wordt van links naar rechts gelezen.

Kleinkapitalen

Op diverse plaatsen is gebruik gemaakt van kleinkapitalen (small caps) om accenten aan te brengen. De omslag en de titelpagina zijn geheel in kleinkapitalen gezet. Verder zijn de eerste paar woorden van elk deel van de tekst in kleinkapitalen gezet met een vetgedrukte en vergrote initiaal.

Ligaturen

Er is gebruik gemaakt van ligaturen voor diverse lettercombinaties. De combinatie van een c en een t wordt bijvoorbeeld zo weergegeven:

Cijfers

Cijfers zijn gezet in oldstyle figures. Dit zijn cijfers die niet allemaal even hoog zijn maar soms uitsteken boven het maaiveld (de letter "m") en soms onder de baseline komen. Ter vergelijking ziet u hieronder eerst de normale cijfers en dan de oldstyle cijfers in het lettertype van het boekje.Uitlijning

De uitlijning van de tekst is fully justified. De tekst is optisch uitgelijnd; dat betekent dat leestekens soms een stukje in de marge gezet zijn om de uitlijning voor het menselijke oog beter te laten lijken.

Inspringen

Nieuwe paragrafen springen 24 pt in. De regelafstand (16 pt) verhoudt zich tot deze indentatie als 2:3.

Paginanummers

Er zijn geen paginanummers. Deze keuze houdt verband met het onderwerp van het essay: het ontbreken van paginanummers illustreert de continuïteit van de natuur tegenover de begrensdheid van het menselijke bestaan. Daarnaast is het essay zo kort dat het ontbreken van een paginanummering nauwelijks onthandt. Het kan immers gemakkelijk (en wat mij betreft bij voorkeur) in één zitting gelezen worden.

Chinees karakter

Het Chinese karakter dat op de omslag en enkele andere plaatsen gebruikt is, is een gestileerde versie van het karakter 寿 (shou) dat "lang leven" betekent. Van Gulik gebruikte het voor de uitgave van Moord op Oudejaarsavond, ’s-Gravenhage 1958.

Papier

Het gebruikte papier is Gmund Savanna. De omslag is gedrukt op 200-grams Arena Structuros, voor het binnenwerk is gekozen voor 100-grams Cascara structuros.

Drukker

Het drukwerk is van Drukkerij Zeeland.

Binding

Het boekje is op traditionele Chinese wijze gebonden door Jos van den Berg van Handboekbinderij “De Boekenlegger”. De luxe editie heeft een dubbele omslag en is met een dubbele steek genaaid. Zie ook deze fotoreportage en deze filmpjes.