/van_gulik/algemeen Rechter Tie / Robert van Gulik

Alle teksten en illustraties uit het werk van Robert van Gulik
zijn © Erven R.H. van Gulik

Boekbesprekingen door Robert van Gulik

Titel: Wang Loen
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: China
Jaargang: 5
Nummer: 4
Datum: 1930
Pagina's: 268-275

Titel: China tegen de westerkim, Duyvendak
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: Elsevier's geillustreerd maandschrift
Jaargang: 41
Nummer: 7
Datum: 7-1931
Pagina's: 64

Titel: Een nieuwe Fransche vertaling van Chineesche gedichten
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: China
Jaargang: 7
Nummer: 3
Datum: 10-1932
Pagina's: 127-131

Titel: Meng Tze, Henri Borel
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: Elsevier's geillustreerd maandschrift
Jaargang: 42
Nummer: 6
Datum: 6-1932
Pagina's: 432

Titel: A history of early Chinese painting, O. SirŽn
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: Maandblad voor Beeldende Kunsten
Datum: 1933

Titel: Sung-nien Hsu
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: China
Jaargang: 8
Nummer: 1
Datum: 1933
Pagina's: 160-163

Titel: Den Schi-chua, S. Tretjakow
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: China
Jaargang: 8
Nummer: 1
Datum: 1933
Pagina's: 163-165

Titel: Tao Teh King, C. van Dijk
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: Elsevier's geillustreerd maandschrift
Jaargang: 43
Nummer: 7
Datum: 7-1933
Pagina's: 65

Titel: Blank en geel in het Verre Oosten, Raptschinsky
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: Elsevier's geillustreerd maandschrift
Jaargang: 43
Nummer: 9
Datum: 9-1933
Pagina's: 207-208

Titel: Bibliographie von Japan, H. Proesent & W. Hamisch
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: Transactions of the Asiatic Society of Japan, The
Jaargang: 17
Datum: 1938
Pagina's: 255-257

Titel: Geopolitik des Pazifischen Oceans, Karl Haushofer
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: Monumenta Serica
Jaargang: 5
Datum: 1940
Pagina's: 485-486

Titel: China under the Empress Dowager, LJ.O.P Bland en E. Blackhouse
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: Monumenta Serica
Jaargang: 5
Datum: 1940
Pagina's: 486-492

Titel: The works of H.J. Friedericy
Auteur(s): Robert van Gulik
Publicatie: Voorpost
Nummer: 3
Datum: 1963
Pagina's: 4