/welkom Rechter Tie / Robert van Gulik

Alle teksten en illustraties uit het werk van Robert van Gulik
zijn © Erven R.H. van Gulik

Robert van Gulik

Robert van Gulik

Robert van Gulik (1910–1967) verkreeg grote bekendheid als sinoloog, diplomaat en schrijver. Hij bracht een deel van zijn jeugd in Nederlands-Indië door, waar hij werd gefascineerd door de Chinese schrifttekens op de uithangborden van de Chinese winkels. Zo ontstond zijn belangstelling voor de Chinese cultuur. Hij studeerde sinologie in Leiden en Utrecht waar hij op 25-jarige leeftijd de graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte cum laude behaalde. Hij trad in de diplomatieke dienst en bekleedde gedurende zijn loopbaan vele posten in het Verre Oosten. Zijn laatste levensjaren was hij Nederlands ambassadeur in Tokio. Wereldfaam verwierf hij met zijn Rechter Tie-detectiveromans waarvan de eerste in 1958 verscheen. Hij overleed op 57-jarige leeftijd in Den Haag.

Rechter Tie

Rechter Tie

Robert van Gulik baseerde zijn Rechter Tie-romans op een historische magistraat genaamd Di Renjie (狄仁杰) die in de T’ang-dynastie van het oude China leefde (630–700 na Chr.). Als magistraat was hij niet alleen rechter, maar tegelijkertijd ook stadsbestuurder en hoofd van de politie. In deze positie loste hij als meester-detective, bijgestaan door vier trouwe assistenten, een aantal ingewikkelde moordzaken op scherpzinnige wijze op. Robert van Gulik zette Rechter Tie neer als de Chinese evenknie van Sherlock Holmes of Maigret. De Rechter Tie-romans zijn in 38 landen verschenen in 29 verschillende talen en er zijn over de hele wereld miljoenen exemplaren van verkocht.

Now available…          Dee Goong An, Second Part: Governor Dee Defies the Empress

Dutch Mandarin — The Life and Work of Robert Hans van Gulik

Lang verwacht en nu toch eindelijk gekomen: de Engelse vertaling van de biografie. Jammer alleen dat Leentje de Vries het niet meer mee heeft kunnen maken: zij is helaas op 24 februari j.l. overleden.

Orchid Press had al een groot aantal wetenschappelijke werken van Van Gulik uitgegeven, dus het was een logische keus voor de Engelse biografie. Hij is on-line te bestellen, bv. via bol.com.

Di Renjie kaartspel

Di Renjie is een deductiespel voor twee tot zes spelers waarbij het doel is het doelwit, het moordwapen en de locatie van de moord te achterhalen voordat de moord gepleegd wordt. Zie nummer 89 van de RechterTie.nl-nieuwsbrief.

On-line bestellen

China’s Sherlock Holmes

The Life and Times of Robert van Gulik’s Judge Dee
Pasquale Accardo

Zie nummer 86 van de RechterTie.nl-nieuwsbrief.


On-line bestellen

The Hot Springs of Odawara

Ter gelegenheid van de conferentie The Dutch Mandarin: Robert van Gulik’s place in contemporary Chinese Culture die op 20 april 2013 werd gehouden in Shanghai, heeft RechterTie.nl een boekje gepubliceerd. Het bevat het essay The Hot Springs of Odawara dat Robert van Gulik schreef in 1936 na een nieuwjaarsvakantie in de Japanse badplaats Odawara.

Naast de originele Engelse versie is ook een Chinese vertaling opgenomen die speciaal voor dit boekje is gemaakt door professor Shiye van Shanghai Normal University.

De afbeelding is van de gewone versie zoals die besproken is in De Volkskrant. De luxe versie die in een oplage van slechts 50 genummerde en gesigneerde exemplaren is verschenen, is helaas al geheel uitverkocht.

Voor meer informatie over het boekje zie nummers 91, 92 en 95 van de nieuwsbrief. Ook kunt u details bekijken van het ontwerp van het boekje, en u kunt het on-line bestellen.

Robert van Gulik 1910–2010

Het gedenkboek Robert van Gulik 1910–2010 omvat tien hoofdstukken die samen een breed beeld geven van leven en werk van Robert van Gulik. De luxe editie is uitverkocht maar van de (ook prachtige) paperback zijn nog in ruime mate exemplaren beschikbaar.

On-line bestellen