/welkom Rechter Tie / Robert van Gulik

Alle teksten en illustraties uit het werk van Robert van Gulik
zijn © Erven R.H. van Gulik

Robert van Gulik

Robert van Gulik

Robert van Gulik (1910–1967) verkreeg grote bekendheid als sinoloog, diplomaat en schrijver. Hij bracht een deel van zijn jeugd in Nederlands-Indië door, waar hij werd gefascineerd door de Chinese schrifttekens op de uithangborden van de Chinese winkels. Zo ontstond zijn belangstelling voor de Chinese cultuur. Hij studeerde sinologie in Leiden en Utrecht waar hij op 25-jarige leeftijd de graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte cum laude behaalde. Hij trad in de diplomatieke dienst en bekleedde gedurende zijn loopbaan vele posten in het Verre Oosten. Zijn laatste levensjaren was hij Nederlands ambassadeur in Tokio. Wereldfaam verwierf hij met zijn Rechter Tie-detectiveromans waarvan de eerste in 1958 verscheen. Hij overleed op 57-jarige leeftijd in Den Haag.

Rechter Tie

Rechter Tie

Robert van Gulik baseerde zijn Rechter Tie-romans op een historische magistraat genaamd Di Renjie (狄仁杰) die in de T’ang-dynastie van het oude China leefde (630–700 na Chr.). Als magistraat was hij niet alleen rechter, maar tegelijkertijd ook stadsbestuurder en hoofd van de politie. In deze positie loste hij als meester-detective, bijgestaan door vier trouwe assistenten, een aantal ingewikkelde moordzaken op scherpzinnige wijze op. Robert van Gulik zette Rechter Tie neer als de Chinese evenknie van Sherlock Holmes of Maigret. De Rechter Tie-romans zijn in 38 landen verschenen in 29 verschillende talen en er zijn over de hele wereld miljoenen exemplaren van verkocht.

Actualiteiten

Now available…          Dee Goong An, Second Part: Governor Dee Defies the Empress

De rol van het Boeddhisme

Tijdens de Robert van Gulik-dagen in het Rijksmuseum vorig jaar hield Paramita Paul een interessante lezing over de rol van het Boeddhisme in het werk van Robert van Gulik. Ze heeft dit nu verwerkt in een artikel dat het lezen meer dan waard is. Het is verschenen in Aziatische Kunst, het orgaan van de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst en wordt hier met hun toestemming gepubliceerd.


Of Temple Phantoms and Bell Murders
Paramita Paul, "Of Temple Phantoms and Bell Murders: On Representations of Buddhism in Robert van Gulik's Judge Dee Mysteries". Aziatische Kunst, 52.1: 6-18 (2022). Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst (Publication of the Royal Asian Art Society in the Netherlands).

Robert van Gulik 1910–2010

Het gedenkboek Robert van Gulik 1910–2010 omvat tien hoofdstukken die samen een breed beeld geven van leven en werk van Robert van Gulik. De luxe editie is uitverkocht maar van de (ook prachtige) paperback zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.


On-line bestellen

The Hot Springs of Odawara

Ter gelegenheid van de conferentie The Dutch Mandarin: Robert van Gulik’s place in contemporary Chinese Culture die op 20 april 2013 werd gehouden in Shanghai, heeft RechterTie.nl een boekje gepubliceerd. Het bevat het essay The Hot Springs of Odawara dat Robert van Gulik schreef in 1936 na een nieuwjaarsvakantie in de Japanse badplaats Odawara.

Naast de originele Engelse versie is ook een Chinese vertaling opgenomen die speciaal voor dit boekje is gemaakt door professor Shiye van Shanghai Normal University.

Update: De eerste editie is inmiddels uitverkocht. Echter, ter gelegenheid van mijn pensionering per 1 september 2020 heb ik een tweede editie laten maken met een luxe binding (zie afbeelding).

Voor meer informatie over het boekje zie nummers 91, 92 en 95 van de nieuwsbrief. Ook kunt u details bekijken van het ontwerp van het boekje, en u kunt het on-line bestellen.

Rechter Tie-verhalen door Piet Rombouts

Na zijn vertaling van Chung-meng So-yen, Trifling Tale of a Spring Dream (zie onder) heeft Piet Rombouts zich gewaagd aan het zelf schrijven van rechter Tie-verhalen. Het eerste verhaal heet Het bezoek van de censor, het tweede is Rechter Tie en de courtisane.

Het zijn weer prachtige boekjes geworden. Piet heeft in de tekst een aantal anachronismen verwerkt die in de Noten aan het eind worden uitgelegd. Een mooie uitdaging voor de aandachtige lezer!

U kunt de boekjes bestellen door overmaking van €17 per stuk op bankrekening NL33INGB0003862839 t.n.v. M. Huysmans te Zeeland onder vermelding van “Censor” en/of “Courtisane” en uw adresgegevens (minstens postcode en huisnummer). De bestelling wordt dan zo snel mogelijk toegestuurd.

Een onbeduidend verhaal van een lentedroom — vertaald door Piet Rombouts

Vorig jaar wist ik eindelijk een exemplaar te bemachtigen van Chung-meng So-yen, Trifling Tale of a Spring Dream. Maar tot voor kort had ik geen idee waar dat verhaal over ging. Een vertaling in Engels of Nederlands was niet voorradig.

Maar nu wel! Piet Rombouts, die eerder het tweede deel van de Dee Goong An vertaalde in het Engels, heeft de originele tekst in het Nederlands vertaald en voorzien van annotaties. Samen met de Chinese tekst heeft hij het in eigen beheer uitgegeven. En ik moet zeggen, het is een prachtig boekje geworden.

U kunt het boekje bestellen door overmaking van €17 op bankrekening NL33INGB0003862839 t.n.v. M. Huysmans te Zeeland onder vermelding van “Lentedroom” en uw adresgegevens (minstens postcode en huisnummer). U krijgt het dan zo snel mogelijk thuisgestuurd.

Bronnen van illustraties in de rechter Tie-romans — door Piet Rombouts

Uit de inleiding: Van Gulik vermeldt verder dat hij op dun papier de Chinese voorbeelden overtrok die hij in zijn eigen tekeningen wilde opnemen, zoals kleding, meubelstukken, gestileerde bomen of planten en architectonische elementen.
Deze opmerking trok mijn aandacht en heeft mij ertoe gebracht mij in dit onderwerp te verdiepen. In dit boekje presenteer ik mijn verkenning van de Chinese bronnen die Robert van Gulik gebruikt heeft voor de tekeningen waarmee hij zijn Rechter Tie-verhalen illustreerde. Daarbij heb ik de paginagrote tekeningen waarmee hij zijn verhalen illustreerde als uitgangspunt genomen.

U kunt dit boek bestellen door overmaking van €30 op bankrekening NL33INGB0003862839 t.n.v. M. Huysmans te Zeeland onder vermelding van “Bronnen” en uw adresgegevens (minstens postcode en huisnummer). U krijgt het dan zo snel mogelijk thuisgestuurd.