/rechter_tie/remarks Rechter Tie / Robert van Gulik

Alle teksten en illustraties uit het werk van Robert van Gulik
zijn © Erven R.H. van Gulik

Remarks On My Judge Dee Novels

Robert van Gulik heeft in december 1966 te Tokio een beschrijving gemaakt van de ontstaansgeschiedenis van alle Rechter Tie-boeken. Hij deed dat (zoals altijd) in het Engels en noemde het "REMARKS ON MY JUDGE DEE NOVELS". Later zijn die opmerkingen opgenomen in de bibliografie van Van Gulik die in 1969 door A.M. Evers van de Universiteit van Boston werd samengesteld.

De versie die hier gepresenteerd wordt, geeft het origineel zo natuurgetrouw mogelijk weer, inclusief typfouten, inconsequent gebruik van spaties, vergissingen, enzovoort. Hij wijkt daarom op diverse plaatsen af van de versie in de bibliografie die bewerkt (maar niet altijd verbeterd) is. De volgorde is die waarin de boeken geschreven zijn, en is dus een andere dan die van verschijnen.